Tel. 0910 910 308

pavol.matis@ugpartner.sk

kontakt@pavolmatis.sk

O mne

Som finančný poradca a mojím hlavným cieľom je riešenie ľudských potrieb vo finančnej a majetkovej oblasti.

Tieto potreby vznikajú v každej etape Vášho života a ja Vám ich pomôžem identifikovať a analyzovať. Spoločne nájdeme riešenia primerané Vaším individuálnym cieľom a potrebám s využitím finančných nástrojov, ktorými sú produkty v oblasti financií, poistenia alebo investícií.

Zmyslom mojej práce je vybudovať osobný a profesionálny vzťah s klientom, ktorého pridanou hodnotu je efekt v podobe komplexného finančného poradenstva spojeného s celoživotným servisom pre klienta.V NBS som registrovaný pod číslom: 236294

Som partnerom spoločnosti Umbrella Group, s.r.o.

Mám odbornú spôsobilosť na vykonávanie finančného poradenstva a sprostredkovania v sektoroch:

  • Poskytovanie úverov
  • Poistenie alebo zaistenie
  • Kapitálový trh
  • Doplnkové dôchodkové sporenie
  • Starobné dôchodkové sporenie

Vzdelanie: Vysoká škola ekonómie a manažmentu v odbore Ekonomika a manažment podniku.

Vyše dvadsať rokov som pôsobil v oblasti obchodu a financií na obchodnom oddelení výrobného podniku. Odborné skúsenosti a zručnosti z tejto etapy môjho profesijného života denne aktívne využívam aj pri práci finančného poradcu.