Tel. 0910 910 308

pavol.matis@ugpartner.sk

kontakt@pavolmatis.sk

Partneri


SEKTOR POSKYTOVANIE ÚVEROV

Hypotekárne úvery:

 • Prima banka Slovensko, a.s.
 • VÚB, a.s.
 • Poštová banka, a.s.
 • OTP Banka Slovensko, a.s.
 • Tatra banka, a.s.
 • UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
 • Československá obchodná banka, a.s.
 • Slovenská sporiteľňa, a.s.

Spotrebné úvery:

 • VÚB, a.s.
 • Poštová banka, a.s.
 • OTP Banka Slovensko, a.s.
 • UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
 • Československá obchodná banka, a.s.
 • Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.
 • Prima banka Slovensko, a.s.

SEKTOR POISTENIE ALEBO ZAISTENIE

Životné poistenie:

 • AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • UNIQA poisťovňa, a.s.
 • Generali Poisťovňa, a. s.
 • NN Životná poisťovňa, a.s.
 • Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
 • KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
 • Komunálna poisťovňa, a.s.

Neživotné poistenie:

 • AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • UNIQA poisťovňa, a.s.
 • Generali Poisťovňa, a. s.
 • ČSOB Poisťovňa, a.s.
 • KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
 • Komunálna poisťovňa, a.s.

SEKTOR KAPITÁLOVÝ TRH:

Investície jednorazové:

 • AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko
 • CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.
 • Conseq Investments Management, a.s.
 • European Investment Centre, o.c.p., a. s.
 • IAD Investments, správ. spol., a. s.

Investície pravidelné:

 • AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko
 • CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.
 • Conseq Investments Management, a.s.
 • European Investment Centre, o.c.p., a. s.
 • IAD Investments, správ. spol., a. s.

Investičné zlato:

 • EPO INVEST a. s.

SEKTOR DOPLNKOVÉ A STAROBNÉ DÔCHODKOVÉ SPORENIE

 • Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
 • AXA d.s.s., a.s.
 • AXA d.d.s., a.s.
 • Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.
 • VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
 • Stabilita, d.d.s., a.s.

SEKTOR PRÍJMANIE VKLADOV

 • Prima banka Slovensko, a.s.
 • VÚB, a.s.
 • Poštová banka, a.s.
 • OTP Banka Slovensko, a.s.
 • Tatra banka, a.s.
 • UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
 • Československá obchodná banka, a.s.
 • Slovenská sporiteľňa, a.s.
 • Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.